.

საქართველოს ისტორია

საქართველოს ისტორია

ავტორთა ჯგუფი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
კომუნიკაციის სოციოლოგიური თეორიები

კომუნიკაციის სოციოლოგიური თეორიები

შორენა კორტავა

ხათუნა ამაღლობელი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
რიცხვების იდუმალი სამყარო

რიცხვების იდუმალი სამყარო

თეიმურაზ ორმოცაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
სანივთო სამართალი

სანივთო სამართალი

თამარ შოთაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
სამართლებრივი წერა

სამართლებრივი წერა

ავტორთა ჯგუფი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
იურიდიული ლექსიკონი

იურიდიული ლექსიკონი

ავტორთა ჯგუფი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
მედიასამართალი

მედიასამართალი

სერგი ჯორბენაძე

უშანგი ბახტაძე

ზურაბ მაჭარაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star