.

მაკროეკონომიკა

მაკროეკონომიკა

ოლივიე ბლანშარი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
მიკროეკონომიკა

მიკროეკონომიკა

ეთერ ხარაიშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი

ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Understanding National Accounts: Second Edition

Understanding National Accounts: Second Edition

Francois Lequiller

Derek Blades

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და ავტომატიზაცია

ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და ავტომატიზაცია

გია სურგულაძე

ციური ფხაკაძე

ალექსანდრე კეკენაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ლოგისტიკა

ლოგისტიკა

შოთა ვეშაპიძე

ლალი ოსაძე

დალი სეხნიაშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
საერთაშორისო ბიზნესი

საერთაშორისო ბიზნესი

თეიმურაზ შენგელია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
პროექტების მენეჯმენტი

პროექტების მენეჯმენტი

გიორგი შიხაშვილი

მარინა გედევენიშვილი

კახაბერ რუსიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Macroeconomics 5/e

Macroeconomics 5/e

Gregory N. Mankiw

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star