.

ინტერპოლი და ევროპოლი

ინტერპოლი და ევროპოლი

მერაბ (ვეფხია) გვარამია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
სანივთო სამართალი

სანივთო სამართალი

თამარ შოთაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
სამართლებრივი წერა

სამართლებრივი წერა

ავტორთა ჯგუფი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
იურიდიული ლექსიკონი

იურიდიული ლექსიკონი

ავტორთა ჯგუფი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
მედიასამართალი

მედიასამართალი

სერგი ჯორბენაძე

უშანგი ბახტაძე

ზურაბ მაჭარაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star