.

კავკასია ქართულ წყაროებში

კავკასია ქართულ წყაროებში

ეკა კვაჭანტირაძე

ქეთევან ნადირაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ქრისტიანობის ლექსიკონი

ქრისტიანობის ლექსიკონი

პიერო პეტროზილო

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ურარტულ-ქართული ლექსიკონი

ურარტულ-ქართული ლექსიკონი

ლევან გორდეზიანი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი

ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი

თეიმურაზ გვანცელაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი

აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი

თეიმურაზ გვანცელაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზური ზეპირმეტყველების გაკვეთილები

აფხაზური ზეპირმეტყველების გაკვეთილები

ლეილა ავიძბა

ესმა კოკოსკერია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Первый Словарь Абхазского Языка

Первый Словарь Абхазского Языка

Владимир Романов

ვლადიმირ რომანოვი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star