.

პოლიტიკა

პოლიტიკა

ნოდარ დარსანია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Geopolitics And Security

Geopolitics And Security

Kornely Kakachia

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ევროკავშირის პოლიტიკა

ევროკავშირის პოლიტიკა

სერგი კაპანაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
პოლიტიკური თეორია

პოლიტიკური თეორია

მამუკა ბიჭაშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
საერთაშორისო პოლიტიკა

საერთაშორისო პოლიტიკა

სარედაქციო კოლეგია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
გავიგოთ პოლიტიკა

გავიგოთ პოლიტიკა

თომას მაგშტადტი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
პოლიტიკური კულტურა

პოლიტიკური კულტურა

გურამ აბესაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star