.

გამომცემელი: ი.ს.უ. გამომცემლობა
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ:

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა