.

გავიგოთ პოლიტიკა
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2010
ავტორი (ები): თომას მაგშტადტი,
გამომცემლობა: ი.ს.უ. გამომცემლობა
2969
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

„გავიგოთ პოლიტიკა“

ამ წიგნში, რომელიც დედნის მე-6-ე გამოცემიდან არის თარგმნილი, დაწვრილებით განიხილავს პოლიტიკას, როგორც კარიბჭეს ადამიანური ბუნების, საზოგადოებისა და თავად კაცობრიობის უკეთ აღქმისათვის. იგი მკითხველის ყურადღებას მიაპყრობს თანამედროვე პოლიტიკის საკითხებს და იძლევა სამ ფუნდამენტურ წანამძღვარს იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკა არის შევსებადი ძალა თანამედროვე საზოგადოებაში, რომ მთავრობა არის მეტად მნიშვნელოვანი, რამდენიმე ადამიანის ხელში დასატოვებლად, და რომ ყველას აქვს შესაძლებლობაც და ვალდებულებაც, მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დემოკრატიის დროს. ეს გამოცემა ყურადღებას ამახვილებს ისეთ სასიცოცხლო კონცეფციებზე, როგორიცაა შედარებითი პოლიტიკური სისტემები, მსოფლიო პოლიტიკა და საზოგადოებრივი პოლიტიკა, მსოფლიო პოლიტიკის ევოლუციური სტრუქტურა და კონტექსტი, ხელისუფლების უტოპიური, დემოკრატიული და ავტორიტარული ფორმები, ჩამოყალიბებული და განვითარებადი დემოკრატიები, ასევე, ტოტალიტარიზმი და ავტორიტარიზმი, დიქტატურა, პოლიტიკური ლიდერობა, სამოქალაქო ვალდებულებანი, არჩევნები, იდეოლოგიები, ომი, რევოლუცია, ტერორიზმი, და ა.შ. ნაშრომში პოლიტიკასთან ერთად ავტორი ეხება ისტორიასა და ფილოსოფიასაც. გამოცემა განკუთვნილია სტუდენტებისათვის.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)