.

სოციოლოგია
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2008
გამომცემლობა: ი.ს.უ. გამომცემლობა
2792
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

სოციოლოგიის პროფესორების, ქრეგ კალჰუნის, დონალდ ლაითისა და სუზენ კელერის განსახილველი გამოცემა წარმოადგენს სოციოლოგიის, განსაკუთრებით კი კლასიკური სოციოლოგიის შესავალ კურსს სტუდენტებისათვის. ამ სახელმძღვანელოში სოციოლოგიის დარგი წარმოჩენილია ყველაზე ფართო სპექტრით და ავტორები ეხებიან სოციოლოგიის ყველა ძირითად საკითხს. გამოცემა განიხილავს სოციოლოგიას, როგორც მეცნიერებას საზოგადოების შესახებ, მის პერპექტივებსა და კვლევის მეთოდებს, მოიცავს ყველა მნიშვნელოვან სფეროს ინდივიდიდან მსოფლიო კულტურებამდე, რასასა და ეთნოსს, საზოგადოებასა და სოციალური პოლიტიკას, ინდივიდს საზოგადოებაში და საზოგადოებას ინდივიდის თვალსაწიერიდან, როგორც კონკრეტულ საზოგადოებაში, ისე გლობალურ ჭრილში, ადამიანთან განსხვავებულობასა და მათ სხვადასხვა სახის უთანასწორობას, სოციალურ ინსტიტუტებს, როგორიცაა ოჯახი და რელიგია. განხილვა მოცემულია შესაბამისი მაგალითების დართვით. სტუდენტებს გამოცემა დაეხმარება თეორიულ შეხედულებათა კრიტიკული განხილვის, სოციოლოგიური აზროვნებისა და კვლევისათვის საჭირო უნარების განვითარებაში.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)