.

ეკოლოგია
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2010
გამომცემლობა: ი.ს.უ. გამომცემლობა
3213
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

ნაშრომი მოიცავს ისეთ ტრადიციულ საკითხებს, როგორიცაა ბუნებრივი წესრიგი სამყაროში, ევოლუცია და ადაპტაცია, ენერგია და ნივთიერებები ეკოსისტემაში, მოსახლეობის ეკოლოგია და ურთიერთქმედება, თანასაზოგადოების სტრუქტურა და განვითარება, ევოლუციური ეკოლოგია და ა.შ., ამასთანავე, მასში განხილულია თანამედროვე კონცეფციები და მიდგომებიც იმგვარად, რომ გამოცემის 7 ნაწილისაგან თითოეულში ყურადღება რამდენიმე ძირითად კონცეფციას ეთმობა. ნაშრომი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს, რომელშიც მოცემულია იოლად აღსაქმელი და შეძლებისდაგვარად ყოველმხრივ დამუშავებული ინფორმაცია ეკოლოგიის დარგში. იგი უხვად არის ილუსტრირებული ფოტოებით, ცხრილებითა და რუკებით. გამოცემა განკუთვნილია სტუდენტებისა და ეკოლოგიით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)