.

კვლევის მეთოდები სოციოლოგიურ მეცნიერებებში
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2009
გამომცემლობა: ი.ს.უ. გამომცემლობა
2695
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

„კვლევის მეთოდები სოციოლოგიურ მეცნიერებებში“

ეს წარმატებული წიგნი გათვალისწინებულია სტუდენტთა სახელმძღვანელოდ, ეხება მეცნიერული მიდგომის, სისტემური კვლევის მეთოდებს სოციოლოგიურ მეცნიერებათა კონტექსტში. იგი ასწავლის სტუდენტებს კვლევის მეთოდების ერთმანეთთან დაკავშირებულ რამდენიმე საფეხურს, როგორიცაა ემპირიული კვლევისა და ზოგადად კვლევის კონცეპტუალური საფუძვლები და ეთიკა, საკვლევი პრობლემის განსაზღვრა, კვლევის მონახაზი და ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება, დაკვირვების მეთოდები და მონაცემთა შეგროვება, მონაცემთა ანალიზი, ინდექსის შედგენა და სკალირების მეთოდები. გამოცემაში სოციოლოგიურ მეცნიერებათა კვლევის კლასიკურ მაგალითებთან ერთად წარმოდგენილია თანამედროვე სოციოლოგიური საკითხები და მათზე დაფუძნებული ნიმუშებიც. წიგნს ერთვის 9 დანართი და გამოყენებულ ტერმინთა ვრცელი განმარტებითი ლექსიკონი.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)