.

კლასიკური მექანიკა
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2009
გამომცემლობა: ი.ს.უ. გამომცემლობა
3213
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

განსახილველი წიგნი წარმოადგენს ფიზიკოსის განათლებისათვის სრულიად აუცილებელ ნაშრომს. იგი საშუალებას აძლევს მკითხველს, დააკავშიროს ერთმანეთთან კლასიკური და თანამედროვე ფიზიკა, დაწვრილებით ეხება ნიუტონის და ანალიტიკურ მექანიკას, კლასიკურ ელექტრომაგნეტიზმს, ქაოსის თეორიასა და ფრაქტალებს, დ’ალემბერის წესს, ლაგრანჟის განტოლებებს, კორიოლისის ეფექტს, და მექანიკასთან დაკავშირებულ მრავალ სხვა საკითხს. გამოცემას ერთვის სავარჯიშოები, რომლებიც ეხმარება სტუდენტებს, განივითარონ კომპიუტერული ტექნიკის მეშვეობით ფიზიკის ამოცანათა ამოხსნის უნარი. ქართული თარგმანი შეიცავს დედნის მხოლოდ 4 თავს.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)