.

ანთროპოლოგია
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2009
გამომცემლობა: ი.ს.უ. გამომცემლობა
2895
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(4 შეფასება)
ანოტაცია
 

„ანთროპოლოგია“

წიგნი წარმოადგენს ანთროპოლოგიის საფუძვლიან გამოკვლევას. მასში მოცემულია ადამიანის, როგორც ასეთის, და ადამიანის არსის მრავალმხრივი მეცნიერული განხილვა, მისი, როგორც ცოცხალი ორგანიზმის გენეტიკა, მემკვიდრეობითობა და ევოლუცია, რას წარმოადგენდა და რას წარმოადგენს იგი ახლა, მიზეზები, თუ როგორ და რატომ გახდა იგი ისეთი, როგორიც ამჟამად არის. გამოცემა ეხება, ასევე, კომუნიკაციასა და ენას, საკვებს, გარემოპირობებსა და რესურსებს, ეთნოსად ჩამოყალიბებას, ეგალიტარულ, რანგობრივ, კლასობრივ საზოგადოებებსა და სოციალური ფენების წარმოშობას, ფსიქოლოგიასა და კულტურას, რელიგიას, მაგიას, ხელოვნებას და მსგავს საკითხებს.

გამოცემა განკუთვნილია სტუდენტებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)