.

ევოლუცია
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2009
ავტორი (ები): დაგლას ფუტუიამა,
გამომცემლობა: ი.ს.უ. გამომცემლობა
2485
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

ნაშრომი ეხება ევოლუციის ისტორიასა და პრინციპებს, მის პროცესსა და ადაპტაციას, ევოლუციურ ბიოლოგიას, ზოგადად ევოლუციის უმნიშვნელოვანეს თემებს, ბიოლოგიურ ორგანიზმთა კლასიფიკაციას, ფორმებს, გეოგრაფიას, გენეტიკური ცვალებადობის საფუძველს, ბუნებრივი გადარჩევის გენეტიკურ თეორიას, სახეობათა წარმოშობას, გენებისა და გენომების ევოლუციას. ნაშრომში კარგად არის გამოკვეთილი ურთიერთქმედება თეორიასა და ჰიპოთეზის ემპირიულ კვლევას შორის, რაც სტუდენტებს თვალნათლივ წარმოუდგენს მეცნიერების პროცესს, როგორც ასეთს. ნაშრომი შეიცავს 22 თავს, რომელთაგან თითოეულში მოცემულია ევოლუციასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ტერმინები. წიგნის ბოლო თავი ეხება ევოლუციურ მეცნიერებას, კრეაციონიზმსა და საზოგადოებას. გამოცემა უხვად არის ილუსტრირებული. იგი განკუთვნილია სტუდენტებისა და ევოლუციური ბიოლოგიით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)