.

რეკლამა

რეკლამა

ნანა კაციტაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
კინემატიკა

კინემატიკა

როინ ბერია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
შესავალი MATLAB დაპროგრამებაში

შესავალი MATLAB დაპროგრამებაში

კონსტანტინე ნინიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
მარკეტინგული კვლევა

მარკეტინგული კვლევა

დევი შონია

გიორგი ბერულავა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
გენდერის საკითხები

გენდერის საკითხები

ნესტან ლომაია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star