.

მცენარეთა ლექსიკა აფხაზურში
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2006
ავტორი (ები): ნანა მაჭავარიანი,
გამომცემლობა: ქართული
2074
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

ნაშრომის მიზანია აფხაზური ენის მცენარეთა აღმნიშვნელი ლექსიკის, რაც შეიძლება, სრული ასახვა; თითოეული მცენარის სახელდების მოტივის დადგენა, მცენარეთა სახელწოდებების სისტემატიზაცია სემანტიკურ-სტრუქტურული თვალსაზრისით; ლექსიკის ნასესხები ნაწილის გამოKოფა აფხაზური ენის საფუძ-ველზე შექმნილ სახელწოდებათაგან; აფხაზურ ენაში მცენარეთა სახელწოდებე-ბის სტრუქტურული მოდელების გამოKოფა, მათში მეყველების სხვადასხვა ნაწილთა, თუ მორფემათა გამოვლენა და შეძლებისდაგვარად ახსნა. ნაშრომში აGწერილი და რეკონსტრუირებულია მცენარეთა სახელწოდებე-ბის შექმნისა და ჩამოყალიბების მოდელები, მოცემულია ზოგიერთი მცენარის სახელწოდების ეტიმოლოგიური ანალიზი. მცენარეთა ლექსიკაში ყველაზე უკეთ აისახება ეთნოსის საცხოვრებელი გარემო. კვლევის შედეგები აფხაზთა ისტორიული საცხოვრისის ზოგად შტრიხებში განსაზღვრის საშუალებას იძლევა. ნაკვლევი გამოადგებათ იბერიულ-კავკასიური ენების, კერძოდ აფხაზურ-ადიღური ენების ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და ლექსიკის მკვლევარ ენათმეც-ნიერებს, აფხაზთა პირველსაცხოვრისის განსაზღვრით დაინტერესებულ ეთნოგ-რაფებსა და ისტორიკოსებს. ხელს შეუწყობს აფხაზური ენის ლექსიკის მკვლევრებს თეორიული თუ პრაქტიკული სახელმძGვანელოების, ეტიმოლოგიური და იდეოგრაფიული ლექსი-კონების შედგენაში.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: ნოე 5, 2015
 • ISBN-10: 99940-864-1-3
 • გამომცემლობა: ქართული
 • ყდა: რბილი
 • ფორმატი: 15x20
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 298
 • ნახვები: 2074
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)