.

კოდორული სვანური

კოდორული სვანური

ქეთევან მარგიანი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
საგამომცემლო ლექსიკონი

საგამომცემლო ლექსიკონი

ვახტანგ დოხნაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
იურიდიული ლექსიკონი

იურიდიული ლექსიკონი

ავტორთა ჯგუფი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
არქეოლოგიური ლექსიკონი

არქეოლოგიური ლექსიკონი

მარინე კაპანაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ბარბარიზმების ლექსიკონი

ბარბარიზმების ლექსიკონი

თინათინ მარგალიტაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
კავკასია ქართულ წყაროებში

კავკასია ქართულ წყაროებში

ეკა კვაჭანტირაძე

ქეთევან ნადირაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ქრისტიანობის ლექსიკონი

ქრისტიანობის ლექსიკონი

პიერო პეტროზილო

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ურარტულ-ქართული ლექსიკონი

ურარტულ-ქართული ლექსიკონი

ლევან გორდეზიანი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი

ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი

თეიმურაზ გვანცელაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
რეკომენდაციები