.

ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და ავტომატიზაცია

ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და ავტომატიზაცია

გია სურგულაძე

ციური ფხაკაძე

ალექსანდრე კეკენაძე

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star