.

ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სექტორში (სსბასს-ების მიხედვით)
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2022
გამომცემლობა: თბილისი
1366
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სექტორში (სსბასს-ების მიხედვით)

ნაშრომში განხილულია ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს) მიხედვით. გადმოცემულია არაფინანსური აქტივების, ფინანსური აქტივების და დებიტორული დავალიანების, ფინანსური ვალდებულებების და კრედიტორული დავალიანების, ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის საკითხები, სათანადო ბუღალტრული ტრანზაქციების მითითებით. გადმოცემულია ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საკითხები ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად.

ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისათვის, საბიუჯეტო სფეროს ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: მარ 4, 2022
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 235
 • ნახვები: 1366
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)