.

სტრატეგიული მენეჯმენტი
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2022
ავტორი (ები): ზურაბ ლიპარტია,
გამომცემლობა: თბილისი
417
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

სტრატეგიული მენეჯმენტი

სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში განხილულია: სტრატეგიულ მენეჯმენტში ურთიერთდაკავშირებული ეკონომიკური, პოლიტიკური, დემოგრაფიული და ეკოლოგიური საკითხები, რომლებიც ქვეყანაში მეწარმეობრივი საქმიანობის წარმატებულ განვითარებას უზრუნველყოფს.

სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილში შემოთავაზებულია: ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის (კონცენტრაცია: „ფინანსები და საბუღალტრო აღრიცხვა“) სემინარულ-რეფერენტული მეცადინეობის თემატიკა: „რეგიონების სტრატეგიული განვითარების კონცეფციურ-მეთოდოლოგიური ასპექტები ეფექტური პოლიტიკის კონტექსტში“; „მიწის რესურსების მართვის სისტემის ფორმირების ასპექტები და ინტეგრირებული სისტემები“; „კლასტერული პოლიტიკის ფორმირების, ფუნქციონირებისა და განვითარების ასპექტები საქართველოში“; „მენეჯმენტის ინტეგრირებული სისტემები“; „ფინანსური რისკების სტრატეგიული მართვის მექანიზმის თავისებურებები“; „ფასსის დანერგვის ეფექტიანობის და შეფასება საქართველოში“ და სხვ. ასევე, მოკლე ეკონომიკურ-ფინანსური ენციკლოპედიური ლექსიკონი.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანა- თლებლო პროგრამების ასათვისებლად, მეცნიერ-მკლევარებისა და მენეჯერებისთვის ეფექტიანი კვლევითი, სამეწარმეო-ბიზნეს საქმიანობის უზრუნველსაყოფად.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: თებ 15, 2023
 • ISBN-13: 978-9941-8-3405-9
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 504
 • ნახვები: 417
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)