.

პოლიტიკური თეორია
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2006
ავტორი (ები): მამუკა ბიჭაშვილი,
გამომცემლობა: თბილისი
3410
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

„პოლიტიკური თეორია“

წიგნში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა ზოგადი თვალსაზრისი ლოგიკის ბუნებისა და ფუნქციების შესახებ (ცნება, მსჯელობა, ანალიზის მეთოდი და დასკვნა), სემიოტიკის ელემენტები (ტერმინი ”ნიშანი”, სემანტიკა, სინტაქსი და პრაგმატიკა), მოლაპარაკების განზრახვა და მოლაპარაკების სიტყვების საზრისი მეტყველებაში (სამეტყველო მოქმედება და მისი ელემენტები, სუბიექტური მნიშვნელობა და მეტყველების ინტენციონალური მხარე, განზრახვა და ილოკუცია).

 

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)