.

პოლიტიკური კულტურა
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2015
ავტორი (ები): გურამ აბესაძე,
გამომცემლობა: უნივერსალი
3388
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

პოლიტიკური კულტურა: კონცეპტუალური მოდელები და დემოკრატიული ტრანზიციის პარადიგმები

ნაშრომში განხილულია თანამედროვე პოლიტიკურ სისტემაში პოლიტიკური კულტურის კონცეპტუალური მოდელები, სტრუქტურა და ფუნქციები; მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა პოლიტიკური კულტურის ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა პოლიტიკური ცნობიერება, პოლიტიკური იდეოლოგია, პოლიტიკური ფსიქოლოგია და პოლიტიკური მოღვაწეობა; განხილულია პოლიტიკური სოციალიზაციის მოდელები და აგენტები; წარმოდგენილია არაცნობიერის ფენომენი პოლიტიკურ კულტურაში და მისი გამოვლენის თავისებურებები პოლიტიკური ტრანზიციის პროცესში. მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოში პოლიტიკურ-კულტურული სივრცის დემოკრატიული ტრანზიციისა და პოლიტიკური სცენის აქტორების პოლიტიკურ-კულტურული თვითდამკვიდერების საკითხებისა და პარადიგმების გააზრებას. განხილულია დემოკრატიის სტაბილურობის, სამოქალაქო რაციონალურობის, პოლიტიკური პრაგმატიზმის დამ- კვიდრებისა და პოლიტიკური ერის ფორმირების პრობლემები საქართვე- ლოში.

დაწვრილებით
 

ნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც პოლიტიკის მეცნიერების პრობლემებს სწავლობენ; აგრეთვე, ნაშრომი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს პოლიტიკურ აქტორებსა და მკითხველთა ფართო წრეს, რომლებიც პოლიტიკაში მოღვაწეობენ და პოლიტიკური კულტურისა და მისი დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესებს სწავლობენ.

პარამეტრები

 • განთავსებულია: ნოე 18, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-22-639-7
 • უაკ: 32001 ა - 157
 • გამომცემლობა: უნივერსალი
 • ყდა: რბილი
 • ფორმატი: 15x20
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 440
 • ნახვები: 3388
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)