.

ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 1991
გამომცემლობა: მეცნიერება
4990
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
ანოტაცია
 

მონოგრაფია მიზნად ისახავს ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველების შესწავლას, რაც გულისხმობს პოემის ფაბულის, სიუჟეტისა და მხატვრული სტრუქტურის სიმბოლურ და ალეგორიულ ინტერპრე-ტაციას. თანამედროვე მედიევისტიკის მიღწევათა გათვალისწინებით ნაშრომში მოცემულია ახლებური გააზრება რუსთველის მხატვრული აზროვნებისა და მსოფლმხედველობისა, ინიციაციური სიბრძნის ძირითადი იდეებისა, რომელნიც არეკლილნი არიან ვეფხისტყაო-სანში ქართული საღვთისმეტყველო აზროვნებისა და მითოლოგი-ისთვის დამახასიათებელი ფორმით.

წიგნი გათვალისიწნებულია ჰუმანიტარული დარგის სპეციალისტები-სათვის და პრობლემათა ამ წრით დაინტერესებული მკითხველი საზოგადოებისათვის.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: თებ 26, 2018
 • ISBN-10: 5-520-01153-2
 • გამომცემლობა: მეცნიერება
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 250
 • ნახვები: 4990
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)