.

ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 1991
Издательство: მეცნიერება
3767
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
Аннотация
 

მონოგრაფია მიზნად ისახავს ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველების შესწავლას, რაც გულისხმობს პოემის ფაბულის, სიუჟეტისა და მხატვრული სტრუქტურის სიმბოლურ და ალეგორიულ ინტერპრე-ტაციას. თანამედროვე მედიევისტიკის მიღწევათა გათვალისწინებით ნაშრომში მოცემულია ახლებური გააზრება რუსთველის მხატვრული აზროვნებისა და მსოფლმხედველობისა, ინიციაციური სიბრძნის ძირითადი იდეებისა, რომელნიც არეკლილნი არიან ვეფხისტყაო-სანში ქართული საღვთისმეტყველო აზროვნებისა და მითოლოგი-ისთვის დამახასიათებელი ფორმით.

წიგნი გათვალისიწნებულია ჰუმანიტარული დარგის სპეციალისტები-სათვის და პრობლემათა ამ წრით დაინტერესებული მკითხველი საზოგადოებისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Февраль 26, 2018
 • ISBN-10: 5-520-01153-2
 • Издательство: მეცნიერება
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 250
 • Просмотры: 3767
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации