.

წრფივი დაპროგრამება ეკონომიკასა და ბიზნესში
რესურსის ტიპი: წიგნი
გამოცემის წელი: 2008
გამომცემლობა: უნივერსალი
ჟანრი: ეკონომიკა
4343
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

წიგნში განხილულია მათემატიკური დაპროგრამების ერთ-ერთი განშტოების, წრფივი დაპროგრამების ისეთი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, რომლებსაც დიდი გამოყენება აქვს ეკონომიკასა და ბიზნესში. აღწერილია წრფივი დაპროგრამების ამოცანების წარმოდგენის სხვადასხვა კონსტრუქციები და მათი ამოხსნებისა და ერთმანეთში გადაყვანის მეთოდები. გარკვევით და მარტივად არის გადმოცემული საკმაოდ რთული დებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია მათემატიკური დაპროგრამირების განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხებთან – ორადულობის კონცეპციასთან. გამახვილებულია ყურადღება ამონახსნების მდგრადობის საკითხებზე. პრატიკული ამოცანების ამოხსნის გამარტივების მიზნით, მოყვანილია ინსტრუქციები საოპტიმიზაციო ინსტრუმენტალური პროგრამა Solver - იდან, რომელიც ჩართულია ელექტრონული ცხრილების პროგრამაში MS Excel. ნაშრომი, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, განკუთვნილია მათემატიკური, საინჟინრო, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. ის საინტერესო იქნება, აგრეთვე, დოქტორანტებისთვის, მეცნიერ-თანამშრომლებისთვის და პრაქტიკოსებისათვისაც, ვისაც თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, გადაწყვეტილებების მიღება დაგეგმვისა თუ მართვის სფეროში.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: სექ 16, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-12-440-2
 • უაკ: (UAK)004.42+519.852+51-7:33+33.0
 • გამომცემლობა: უნივერსალი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 134
 • ნახვები: 4343
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)