.

წრფივი დაპროგრამება ეკონომიკასა და ბიზნესში
Тип Ресурса: Книга
Год Издании: 2008
Издательство: უნივერსალი
2246
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

წიგნში განხილულია მათემატიკური დაპროგრამების ერთ-ერთი განშტოების, წრფივი დაპროგრამების ისეთი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, რომლებსაც დიდი გამოყენება აქვს ეკონომიკასა და ბიზნესში. აღწერილია წრფივი დაპროგრამების ამოცანების წარმოდგენის სხვადასხვა კონსტრუქციები და მათი ამოხსნებისა და ერთმანეთში გადაყვანის მეთოდები. გარკვევით და მარტივად არის გადმოცემული საკმაოდ რთული დებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია მათემატიკური დაპროგრამირების განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხებთან – ორადულობის კონცეპციასთან. გამახვილებულია ყურადღება ამონახსნების მდგრადობის საკითხებზე. პრატიკული ამოცანების ამოხსნის გამარტივების მიზნით, მოყვანილია ინსტრუქციები საოპტიმიზაციო ინსტრუმენტალური პროგრამა Solver - იდან, რომელიც ჩართულია ელექტრონული ცხრილების პროგრამაში MS Excel. ნაშრომი, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, განკუთვნილია მათემატიკური, საინჟინრო, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. ის საინტერესო იქნება, აგრეთვე, დოქტორანტებისთვის, მეცნიერ-თანამშრომლებისთვის და პრაქტიკოსებისათვისაც, ვისაც თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, გადაწყვეტილებების მიღება დაგეგმვისა თუ მართვის სფეროში.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Сентябрь 16, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-12-440-2
 • УДК: (UAK)004.42+519.852+51-7:33+33.0
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 134
 • Просмотры: 2246
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации