.

ავტორი (ები): რომეო გალდავა

ვებგვერდი: https://sites.google.com/site/romeogaldava/
ავტორის შესახებ

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, მათემატიკის დოქტორი. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე