.

შინამეურნეობები და ეკონომიკური უსაფრთხოების ინდიკატორები
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2005
გამომცემლობა: თბილისი
1777
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(4 შეფასება)
ანოტაცია
 

წარმოდგენილი ნაშრომი ეძღვნება შინამეურნეობებისა და ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების პარამეტრების ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზს. ეკონომიკური უსაფრთხოების სფეროში არსებული პრობლემების განხილვა-კლასიფიკაციას.

ნაშრომის პირველ თავში მოცემულია ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემაში შინამეურნეობების ადგილისა და როლის თეორიულ–მეთოდოლოგიური საფუძვლები.

მეორე თავი ეთმობა შრამეურნეობების განვითარების პარამეტრთა ანალიზს საქართველოში და წარმოდგენილია შინამეურნეობების მიერ საწარმოო რესურსების ფლობის, სამომხმარებლო დოვლათთა ბაზარზე მათი მოთხოვნის სტრუქტურის, შემოსავლებისა და ხარჯების პარამეტრები.

ნაშრომის მესამე თავში დაჯგუფებულია შრამეურნეიბებისა და ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების, ფინანსური, სოციალური და სასურსათო უსაფრთხოების ინდიკატორები.

დასკვნითი ნაწილი მოიცავს, როგორც დასკვნებსა და წინადადებებს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და შინამეურნეობების სფეროში არსებულ პრობლემებზე, ასევე იმ ძირითად ღონისძიებათა ჩამონათვალს, რომელთა განხორცილებამ უნდა განაპირობოს განვითარების მისაღებ პარამეტრთა უზრუნველყოფა.

დაწვრილებით
 

The presented work is dedicated to the analysis of interdependence of the parameters of the country’s economic safety and to the discussion and classification of the problems existing in the sphere of safety. The theoretic-methodological bases of the place and role of housholds in the system of economic safety are given in chapter one of the work.

The chapter two includes the analysis of development parameters of housholds in Georgia and the parameters of the possession of industrial resources, the structure of their demand on the consumer goods market, profits and costs of housholds are presented here. The indicators of housholds and the potential of steady economic development of the country, of financial, social and food safety are grouped in

chapter 3. The conclusive pan includes as deductions and suggestions concerning the existing problems in the sphere of economic safety and housholds, the enumeration of major activities as well, the fulfillment of which shall provide acceptable parameters of development.

პარამეტრები

 • განთავსებულია: ოქტ 10, 2018
 • ISBN-10: 99940-0-700-9
 • უაკ: 330.3 ც-623
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 100
 • ნახვები: 1777
 • შეფასება: 4.0

წიგნის ავტორი(ები)