.

ავტორი (ები): კახაბერ ციმინტია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

1993 –2003 წწ. – ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან არსებულ სოციალურ – ეკონომიკური და რეგიონალური პრობლემების სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტი.

2003 –2004 წწ. იყო ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიული კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე.

2004 –2005 წწ. – ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიული კვლევითი ცენტრის დირექტორი.

1995 –1999 წწ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ. სოხუმის ფილიალის წარმოების ეკონომიკისა და მართვის კათედრის მასწავლებელი.

1999 – 2001 წწ. – წარმოების ეკონომიკისა და მართვის კათედრის დოცენტის მოვალეობის შემსრულებელი.

2001 – 2005 წწ. – მიკროეკონომიკის კათედრის დოცენტი.

2005 – 2007 წწ. – ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

2007 წ.– ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

2008 წ. – სოხუმის უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.

2005 წლიდან დღემდე ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

1998– 2001 წწ.– იყო საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი.

2008 – 2010 წწ. – წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე.

2010-2012 წწ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

აქტიური საზოგადოებრივი და სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობისთვის 2013 წ. დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით.