.

ავტორი (ები): მაია ჭანია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

მაია ჭანია - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,

  • 2002 - წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ვ. მელქაძის სახელობის სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონალური პრობლემების ს/კ ინსტიტუტში, 
  • 2000-2007 - წლებში მუშაობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის „საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების“ კათედრაზე დოცენტის თანამდებობაზე, 
  • 2003-2006 - წლებში მუშაობდა ვ. მელქაძის სახელობის სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონალური პრობლემების ს/კ ინსტიტუტში ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიული კვლევის ცენტრში წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომლის თანამდებობაზე, 
  • 2003 - წლიდან მუშაობას იწყებს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თ.ს.უ სოხუმის ფილიალის „მეწარმეობის ეკონომიკისა და მართვის“ კათედრაზე.
  • ამჟამად მუშაობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე. არის მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი ეკონომიკური განვითარების, მაკროეკონომიკის და საერთაშორისო ეკონომიკის სფეროში.