.

ავტორი (ები): გურამ აბესაძე
დაბადების თარიღი: 1949-03-19
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

1966-1971 წ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, დიპლომის ნომერი № 291037, კვალიფიკაცია: ისტორიკოსის, ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებლის კვალიფიკაცია

20.02 . 1985 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დიპლომის ნომერი ИТ № 009511 15.06.

1989 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი, ატესტატის ნომერი ДЦ № 011919, მოსკოვი

16.04.1997 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი სპეციალობით - პოლიტიკური მეცნიერების თეორია და ისტორია-23.00.01, დიპლომის ნომერი № 000554

31.01.2000 წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭო, პროფესორის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება სპეციალობით - პოლიტიკური მეცნიერების თეორია და ისტორია-23.00.01, ატესტატის ნომერი ga № 0000332, თბილისი