.

პოლიტიკური კულტურა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2015
Издательство: უნივერსალი
3387
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

პოლიტიკური კულტურა: კონცეპტუალური მოდელები და დემოკრატიული ტრანზიციის პარადიგმები

ნაშრომში განხილულია თანამედროვე პოლიტიკურ სისტემაში პოლიტიკური კულტურის კონცეპტუალური მოდელები, სტრუქტურა და ფუნქციები; მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა პოლიტიკური კულტურის ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა პოლიტიკური ცნობიერება, პოლიტიკური იდეოლოგია, პოლიტიკური ფსიქოლოგია და პოლიტიკური მოღვაწეობა; განხილულია პოლიტიკური სოციალიზაციის მოდელები და აგენტები; წარმოდგენილია არაცნობიერის ფენომენი პოლიტიკურ კულტურაში და მისი გამოვლენის თავისებურებები პოლიტიკური ტრანზიციის პროცესში. მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოში პოლიტიკურ-კულტურული სივრცის დემოკრატიული ტრანზიციისა და პოლიტიკური სცენის აქტორების პოლიტიკურ-კულტურული თვითდამკვიდერების საკითხებისა და პარადიგმების გააზრებას. განხილულია დემოკრატიის სტაბილურობის, სამოქალაქო რაციონალურობის, პოლიტიკური პრაგმატიზმის დამ- კვიდრებისა და პოლიტიკური ერის ფორმირების პრობლემები საქართვე- ლოში.

Подробности
 

ნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც პოლიტიკის მეცნიერების პრობლემებს სწავლობენ; აგრეთვე, ნაშრომი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს პოლიტიკურ აქტორებსა და მკითხველთა ფართო წრეს, რომლებიც პოლიტიკაში მოღვაწეობენ და პოლიტიკური კულტურისა და მისი დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესებს სწავლობენ.

Характеристики

 • Опубликовано: Ноябрь 18, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-22-639-7
 • УДК: 32001 ა - 157
 • Издательство: უნივერსალი
 • Обложка: რბილი
 • Формат: 15x20
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 440
 • Просмотры: 3387
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации