.

მარკეტინგის საფუძვლები
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2009
გამომცემლობა: უნივერსალი
4145
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
ანოტაცია
 

     მარკეტინგის საფუძვლები ერთ-ერთი სავალდებულო სასწავლო დისციპლინაა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის სპეციალისტების მოსამზა-დებელ სპეციალობებზე. ნაშრომში ლოგიკური თანმიმდევრობით არის გადმოცემული თანამედროვე მარკეტინგის ძირითადი საკითხები. დასაწ-ყისში განხილულია მარკეტინგის ძირითადი ცნებები და სტრატეგიები, შემდეგ კი მარკეტინგის კომპლექსის ელემენტები. მომდევნო თავები ეთ-მობა ინტერნეტის როლს მარკეტინგის განვითარებაში, მომსახურების და საერთაშორისო მარკეტინგის სპეციფიკური თავისებურებების დახასიათე-ბას. ნაშრომში მოცემულია, აგრეთვე, ტესტები მარკეტინგის საფუძვლე-ბის ათვისების დონის თვითშეფასებისთვის. მოცემული წიგნის სტრუქტუ-რა აადვილებს მარკეტინგის შესწავლას და განაპირობებს მისი როლისა და მნიშვნელობის გაცნობიერებას ბიზნესში. ნაშრომი წარმოადგენს ლექციების კურსს, რომელიც განკუთვნი-ლია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის. ის დახმარებას გაუ-წევს მარკეტინგის საკითხებით დაინტერესებულ პირებსაც.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: მარ 1, 2016
 • ISBN-10: 994112728X
 • გამომცემლობა: უნივერსალი
 • ყდა: რბილი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 580
 • ნახვები: 4145
 • შეფასება: 5.0
 • წყარო: თ.ს.უ

წიგნის ავტორი(ები)