.

ავტორი (ები): ბაბულია (დოდო) მღებრიშვილი
დაბადების თარიღი: 1954-06-10
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დაბადების თარიღი და ადგილი: 1954 წლის 10 ივნისი, საქართველო, კასპის რ-ნი

სამუშაო ადგილი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი