.

ავტორი (ები): ნუგზარ თოდუა
დაბადების თარიღი: 1964-05-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სრული პროფესორი
დაბადების თარიღი და ადგილი: 1964 წლის 1 მაისი, მარტვილის
რაიონის სოფ.დიდიჭყონი

განათლება

1982–1986 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის ფაკულტეტი. სპეციალობა „საქონელმცოდნეობა და არასასურსათო საქონლით ვაჭრობის ორგანიზაცია“ (წარჩინებით)

1983–1986 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი. სპეციალობა „სამართალმცოდნეობა“

1986–1989 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ლენინგრადის საბჭოთა ვაჭრობის ინსტიტუტის ასპირანტურა . სპეციალობა „სამრეწველო საქონელმცოდნეობა“

1992–1995 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა. სპეციალობა „მარკეტინგი“
2002 საერთაშორისო ორგანიზაცია „BUREAU VERITAS“- ის ტრეინინგი „თანამედროვე მენეჯმენტის სისტემების სისტემების დანერგვა საქართველოს საწარმოებსა და ორგანიზაციებში“