.

საისტორიო ძიებანი XII

საისტორიო ძიებანი XII

ზურაბ პაპასქირი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Авасгика. Апсилика. Мисимианика

Авасгика. Апсилика. Мисимианика

Иоганн Готгильф Штриттер

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Черкесские Дневники

Черкесские Дневники

Симон Джанашиа

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Жизнь Картлийских Царей

Жизнь Картлийских Царей

Леонти Мровели

ლეონტი მროველი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-I

აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-I

მ. ბარამიძე

ლ. წითლანაძე

ნ. დოლიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-II

აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-II

მ. ბარამიძე

ლ. წითლანაძე

ნ. დოლიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი

ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი

გელა გამყრელიძე

დავით მინდორაშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
IBERIA-COLCHOLOGY

IBERIA-COLCHOLOGY

გელა გამყრელიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ქართველი ერის ისტორია: ტომი-V

ქართველი ერის ისტორია: ტომი-V

ივანე ჯავახიშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
წარსულის ზარდახშა

წარსულის ზარდახშა

ციალა მესხია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star