.

აფხაზური სახელმწიფოებრიობა
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2012
ავტორი (ები): კახაბერ ფიფია,
გამომცემლობა: უნივერსალი
905
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
3.7
(3 შეფასება)
ანოტაცია
 

„აფხაზური სახელმწიფოებრიობა“ - მითითუ ისტორიული რეალობა?

ნაშრომში, ანტიკურ წყაროთა ანალიზის საფუძველზე, შესწავლილია აფსილებისა და აბაზგების გაერთიანებების პოლიტიკური სტატუსის საკითხი; ნაჩვენებია, რომ აფხაზ მკვლევართა ,,თეორიას’’ ,,აფხაზური სახელმწიფოს“ არსებობის შესახებ არავითარი მეცნიერული საფუძველი არ გააჩნია და თანამედროვე აფხა-ზეთის ტერიტორია ანტიკურ ხანაში იყო ერთიანი ქართული პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივი სივრცის ორგანული ნაწილი.

წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის.

დაწვრილებით
 

«Абхазская государственность» – миф или историческая реальность?

В работе, на основе анализа античных источников, изучен вопрос поли-тического статуса обьединении апсилов и абазгов; показано, что современная территория Абхазии в античную эпоху былa органической частью единого грузинского культурно-политического мира, и ,,теория‘‘ о существовании ,,аб-хазской государственности‘‘ не имеет никаких оснований.
Книга предназначена для специалистов-историков, а также для широкого круга читателей.

“Abkhazian statehood” – myth or historical reality?

The presented work, on the basis of analysis of antique sources, studies an issue of the political status of Apsils’ and Abazgs’ unions; it is shown that in the Antique period the territory of modern Abkhazia was an organic part of the Georgian political-state-hood world.
The book is addressed to specialists and the wider circle of readers.

პარამეტრები

 • განთავსებულია: აპრ 19, 2021
 • ISBN-13: 978-9941-17-850-4
 • გამომცემლობა: უნივერსალი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 83
 • ნახვები: 905
 • შეფასება: 3.7

წიგნის ავტორი(ები)