.

აფხაზეთი
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2007
გამომცემლობა: ინტელექტი
4258
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
ანოტაცია
 

ნარკვევები საქართველოს ისტორიიდან

აფხაზეთი უძველესი დროიდან დღემდე

წიგნი წარმოადგენს პირველ განმაზოგადებელ მეცნიერულ ნაშრომს აფხაზეთის ისტორიის საკითხებზე უძველესი დროიდან დღემდე. მისი მეშვეობით მკითხველი გაეცნობა ქართველი და აფხაზი ისტორიკოსების შეხედულებებს სადავო საკითხებზე, რაც, თავის მხრივ, მკითხველს საშუალებას მისცემს დარწმუნდეს ამა თუ იმ დებულების სისწორეში. ნაშრომი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს დამხმარე სახელმძღვანელოდ უმაღლეს სასწავლებლებში საქართველოს ისტორიის, პოლიტოლოგიის, გეოპოლიტიკის, კონფლიქტოლოგიის და სხვა კურსების შესწავლისას. იგი დაეხმარება პედაგოგებს კვალიფიკაციის ამაღლებაში.

ასევე იხილეთ ელ-წიგნი სხვადასხვა ენებზე:

დაწვრილებით
 

სარედაქციო კოლეგია: პროფესორი ჯემალ გამახარია
(მთავარი რედაქტორი), პროფესორი თამაზ ბერაძე,
პროფესორი თეიმურაზ გვანცელაძე

ავტორთა კოლექტივი: ჯემალ გამახარია (პროექტის
ხელმძღვანელი), ლია ახალაძე, მალხაზ ბარამიძე, თამაზ
ბერაძე, ლია ბითაძე, ირაკლი გელენავა, თეიმურაზ
გვანცელაძე, ბადრი გოგია, კობა ოკუჯავა, გურანდა
ფხაკაძე, რეზო ხვისტანი, ბეჟან ხორავა, დაზმირ ჯოჯუა.

რეცენზენტები: პროფესორი ოთარ ჟორდანია
პროფესორი მანანა სანაძე
პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე

პარამეტრები

 • განთავსებულია: ოქტ 4, 2017
 • ISBN-13: 978-9941-0-0410-0
 • უაკ: 94(479.22)+94(479.224) ნ-295
 • გამომცემლობა: ინტელექტი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 427
 • ნახვები: 4258
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)