.

გილგამეშიანი

გილგამეშიანი

ზურაბ კიკნაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ძველი ისტორიის ნარკვევები

ძველი ისტორიის ნარკვევები

ლევან გორდეზიანი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ისტორია

ისტორია

თუკიდიდე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ისტორია

ისტორია

ჰეროდოტე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Авасгика. Апсилика. Мисимианика

Авасгика. Апсилика. Мисимианика

Иоганн Готгильф Штриттер

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star