.

ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2018
ავტორი (ები): ზურაბ ლიპარტია,
გამომცემლობა: თბილისი
2481
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში შემოთავაზებულია თანამედროვე ფინანსური მენეჯმენტის თეორიულ-კონცეფციური და მეთოდოლოგიურ-გამოყენებითი საფუძვლები, რომელთა გაცნობიერება-ათვისებით შესაძლებელი იქნება მმართველობითი გადაწყვეტილებების შემუშავება-მიღება: ეკონომიკური სუბიექტის დაფინანსებაზე, კაპიტალის სტრუქტურის განსაზღვრაზე, არასაბრუნავი და საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტზე, დივიდენდური პოლიტიკის ფორმირებაზე, ანტიკრიზისული ფინანსური და რისკ-მენეჯმენტისა, და ა.შ. სხვა პრაქტიკულ-გამოყენებით პრობლემატურ საკითხებზე.

მეორე ნაწილში ფინანსური მენეჯმენტის სემინარულ-პრაქტიკული მეცადინეობებისა და სავარჯიშოების თემატიკა დამოუკიდებელი მეცადინეობებისთვის.

დაწვრილებით
 

წიგნი „ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლების“ სასწავლო-პრაქტიკული სახელმ-ძღვანელო ორიენტირებულია უმაღლესი განათლების ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასათვისებლად. აგრეთვე, დოქტორანტებისთვის, მეცნიერ-მკლევარებისთვის და პრაქტიკოს ეკონომისტ-ფინანსისტებისთვისაც, ვისაც თავისი საქმიანობოდან გამომდინარე უწევთ ოპტიმალური გადაწყვეტილებათა მიღება სტრატეგიული დაგეგმვისა და მენეჯმენტის(მართვის) სფეროში.

The book "Financial management Basics” is a practical and practical state-of-the-art for studying the Bachelor's and Master's degree in Economics and Business Administration profile of higher education. Also, for doctoral, scholar-researchers and practicing economist-financiers who have opted out of their activities in the field of strategic planning and management.

პარამეტრები

 • განთავსებულია: მაი 30, 2019
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 728
 • ნახვები: 2481
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)