.

აფხაზური ენა
რესურსის ტიპი: წიგნი
გამოცემის წელი: 2011
გამომცემლობა: უნივერსალი
ჟანრი: სემანტიკა
4010
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

მონოგრაფიაში თანამედროვე თვალთახედვით განხილულია აფხაზური ენის ფონოლოგიური სისტემის, ფონეტიკურ პროცესთა, გრამატიკული სტრუქტურისა და ლექსიკის სინქრონული და ისტორიულ-შედარებითი კვლევის, აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა ისტორიის, აფხაზურ-ქართველურ ლინგვოკულტურულ ურთიერთობათა, აგრეთვე აფხაზური ენის ფუნქციონირების აქტუალური საკითხები. ახალი ემპირიული მასალის, ან ადრე სამეცნიერო მიმოქცევაში არსებული ენობრივი ფაქტების ახლებური ანალიზის გზით გამყარებულია უკვე ცნობილი სამეცნიერო თვალსაზრისების ნაწილი, ან გამოთქმულია სრულიად ახალი დებულებები. წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისათვის, სტუდენტებისა და ლინგვისტური საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: ივლ 22, 2015
 • ISBN-10: 978-9941-17-423-0
 • გამომცემლობა: უნივერსალი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 536
 • ნახვები: 4010
 • შეფასება: 4.0

წიგნის ავტორი(ები)