.

აფხაზური ენა
Resource Type: Book
Date Of Issue: 2011
Genre: Semantics
4009
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

მონოგრაფიაში თანამედროვე თვალთახედვით განხილულია აფხაზური ენის ფონოლოგიური სისტემის, ფონეტიკურ პროცესთა, გრამატიკული სტრუქტურისა და ლექსიკის სინქრონული და ისტორიულ-შედარებითი კვლევის, აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა ისტორიის, აფხაზურ-ქართველურ ლინგვოკულტურულ ურთიერთობათა, აგრეთვე აფხაზური ენის ფუნქციონირების აქტუალური საკითხები. ახალი ემპირიული მასალის, ან ადრე სამეცნიერო მიმოქცევაში არსებული ენობრივი ფაქტების ახლებური ანალიზის გზით გამყარებულია უკვე ცნობილი სამეცნიერო თვალსაზრისების ნაწილი, ან გამოთქმულია სრულიად ახალი დებულებები. წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისათვის, სტუდენტებისა და ლინგვისტური საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: July 22, 2015
 • ISBN-10: 978-9941-17-423-0
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 536
 • Views: 4009
 • Ratings: 4.0
Recommendations