.

აფხაზური ენა
Тип Ресурса: Книга
Год Издании: 2011
Издательство: უნივერსალი
4050
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

მონოგრაფიაში თანამედროვე თვალთახედვით განხილულია აფხაზური ენის ფონოლოგიური სისტემის, ფონეტიკურ პროცესთა, გრამატიკული სტრუქტურისა და ლექსიკის სინქრონული და ისტორიულ-შედარებითი კვლევის, აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა ისტორიის, აფხაზურ-ქართველურ ლინგვოკულტურულ ურთიერთობათა, აგრეთვე აფხაზური ენის ფუნქციონირების აქტუალური საკითხები. ახალი ემპირიული მასალის, ან ადრე სამეცნიერო მიმოქცევაში არსებული ენობრივი ფაქტების ახლებური ანალიზის გზით გამყარებულია უკვე ცნობილი სამეცნიერო თვალსაზრისების ნაწილი, ან გამოთქმულია სრულიად ახალი დებულებები. წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისათვის, სტუდენტებისა და ლინგვისტური საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Июль 22, 2015
 • ISBN-10: 978-9941-17-423-0
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 536
 • Просмотры: 4050
 • Оценки: 4.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации