.

ქართველურ ენა-კილოთა შედარებითი ლექსიკონი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2003
2043
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ლექსიკონში მოცემულია ძიებანი ქართველურ ენაკილოთა შედარებითი ლექსიკიდან. გამოვლენილია საერთოქართველური ფუძეენიდან მომდინარე ასეულობით ლექსიკური ერთეული, რომელზეც ადრე არ იყო მითითებული საენათმეცნიერო ლიტერატურაში. ავტორი უხვად მოიხმობს გენეტურად საერთო მასალას მონათესავე იბერიულკავკასიური ენებიდან. ეტიმოლოგიზებულ ძირთა გარკვეული ნაწილი ინტერესს იწვევს პროტოქართველთა წინარე კულტურის ისტორიის თვალსაზრისითაც.

შრომის შესავალ ნაწილში განიხილება ქართველურ ენათა შედარებითი ფონეტიკის აქტუალური საკითხები. აღწერილია აქამდე უცნობი ფონეტიკური პროცესები სვანურიდან.

წიგნი განკუთვნილია ფილოლოგიის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტების სტუდენტთა, მასწავლებელთა და ქართული კულტურის ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო საზოგადოებისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: July 16, 2018
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 518
 • Views: 2043
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations