.

პედაგოგიკურ ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2017
3244
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

პედაგოგიკურ ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

წინამდებარე ლექსიკონი განსხვავებულია სხვა განმარტებით ლექსიკონთაგან იმით, რომ მასში არათუ ცნებათა დეფინიციებია მოცემული, არამედ ცნებათა შინაარსებიცაა გახსნილი.

წიგნი განკუთვნილია პედაგოგიკური სპეციალობის სტუდენტებისა (ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების) და ყველა საგნის მასწავლებელთათვის. იგი გამოადგებათ მეთოდისტებს, საგანმანათლებლო დარგის მეცნიერ-მუშაკებს და ყველას, ვისაც აინტერესებს პედაგოგიკა როგორც მეცნიერება და როგორც პრაქტიკა.

Additional Information
 

თანამედროვე პედაგოგიკური ტერმინოლოგია განიხი- ლება სამი ძირითადი პოზიციიდან, ესენია: ფილოსოფიური , ლექსიკოლოგიური და საკუთრივ პედაგოგიკური . წინამდებარე ლექსიკონში ჩვენ შევეცადეთ შეძლებისდაგვარად დაგვეცვა სამივე პოზიცია. ამასთან, რადგანაც პედაგოგიკურ ტერმინებზეა საუბარი, ამიტომ ლექსიკონის შედგენის ლინგვისტიკური წესების გამარტივება ვარჩიეთ.

Specifications

 • Date of Publish: July 16, 2019
 • ISBN-13: 978-9941-26-074-2
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 647
 • Views: 3244
 • Ratings: 5.0
Recommendations