.

კოდორული სვანური
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2020
Genre: Dictionaries
256
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

სარედაქციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, წინამდებარე წიგნი ეძღვნება ცნობილი პროფესორების, იზაჩანტლაძისა და ჰაინც ფენრიხის, დაბადების 80 წლის თავს – იმ მე ცნიერთა ღვაწლს, რო მელ თაც დიდი ამაგი დასდეს სვანური ენის სტრუქტურის, მორფონოლოგიის, სემანტიკისა და ქართვე ლურ ენათა ეტიმოლოგიური კვლევა-ძიების ურთულეს საქმეს...

 

Specifications

 • Date of Publish: October 8, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-490-05-7
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 742
 • Views: 256
 • Ratings: 5.0
Recommendations