.

გამომცემელი: ს.ტ.უ. გამომცემლობა
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ:

საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"

"Verba volant, scripta manent"