.

გამომცემელი: Г.Т.У. Издательство
ენა: Rus
გამომცემლის შესახებ:

Грузинский технический университет