.

სოციალური სტატისტიკა
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2013
ავტორი (ები): სიმონ გელაშვილი,
გამომცემლობა: თბილისი
2050
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

ლექციების კურსი ,,სოციალური სტატისტიკა მოიცავს პროგრამით გათვალისწინებულ ძირითად თემებს. მასში გამოკვლეულია სოციალური სტატისტიკის ზოგადი საკითხები - საგანი, ამოცანები, სოციალური სტატისტიკისა და ეკონომიკური თეორიის ურთიერთკავშირი, სოციალური სტატისტიკის მაჩვენებელთა სისტემის ფორმირება; გაანალიზებულია სოციალური სტატისტიკის განვითარების ისტორია, სოციალურ მოვლენათა სტატისტიკური გამოკვლევის მეთოდოლოგია, სოციალურ-სტატისტიკურ მონაცემთა უტყუარობის შესახებ.

ნაშრომში მოკლედაა გაშუქებული სოციალური სტატისტიკის სპეციალური საკითხები – მოსახლეობის სტატისტიკა, შრომითი საქმიანობის სტატისტიკა, მორალურ-სამართლებრივი სტატისტიკა, მოსახლეობის დროის ბიუჯეტის სტატისტიკა, მოსახლეობის ცხოვრების დონის სტატისტიკა და სხვ.

წიგნი გათვალისწინებულია სტუდენტებისა და აღნიშნული საკითხე-ბით დაინტერესებული პირებისათვის

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: მარ 2, 2018
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 213
 • ნახვები: 2050
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)