.

ავტორი (ები): სიმონ გელაშვილი
დაბადების თარიღი: 1954-11-15
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

2006-დღემდე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი, ეკონომიკური სტატისტიკის კათედრის ხელმძღვანელი.

2001-2005. საქართველოს სტატისტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი

2000-2006. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტატისტიკის კათედრის პროფესორი.

1999-2001. საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, სამეცნიერო-ინფორმაციული ცენტრის დირექტორი.

1989-1999. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტატისტიკის კათედრის დოცენტი.

სულ გამოქვეყნებულია 82 სამეცნიერო შრომა ქართულ, რუსულ და გერმანულ ენებზე, მათგან 17 საზღვარგარეთ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულია 48 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 4 მონოგრაფია, 6 სამეცნიერო ბროშურა და 5 სახელმძღვანელო და დამხმარე სახელმძღვანელო.