.

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2023
გამომცემლობა: თბილისი
1284
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
ანოტაცია
 

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები - ლექციების კურსი

წინამდებარე სახელმძღვანელო - „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“ განკუთვნილია გამოყენებითი გეოგრაფიის სამაგისტრო პროგრამიის სტუდენტების, სამეცნიერო და პედაგოგიური სფეროს წარმომადგენლების, რესურსების გონივრული, კონსტრუქციული ათვისებისა და დაცვის პრევენციული მეთოდების რეალური გამოყენებით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის.

სახელმძღვანელოს შინაარსი შედგენილია მოქმედი სამაგისტრო პროგრამის - „გამოყენებითი გეოგრაფია“ მიხედვით და მოიცავს - რესურსების გავრცელებისა და კლასიფიკაციის, მათი წარმოშობისა და ძირითადი ტიპების გავრცელების, რაციონალური ათვისებისა და გარემოს დაცვის საკითხებს; დიდი ყურადღება ექცევა საქართველოს მინერალური, ენერგეტიკული, ქიმიური და საშენი მასალების, იშვიათი ელემენტების, მდინარეების, ტბების, მყინვარების, ჭაობების, ჰიდროჰელიო-ქარის ენერგორესურსების, მიწისა და ტყის, რეკრეაციული რესურსების განხილვას, დაცული ტერიტორიების უნიკალურობას, ბუნებრივი და ხელოვნური ობიექტების ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის, ქვეყნის დემოგრაფიული მრავალფეროვნებასა და მის როლს ტურიზმში, საქართველოს ტურიზმის ზონებისა და მათი პოტენციალის, კლიმატის გლობალური ცვლილებების ფონზე, ბუნება-ადამიანის სისტემურ პრობლემებს, საქართველოს ენერგორესურსების ათვისებისა და ბუნებრივი გარემოს მდგრადი განვითარების თანამედროვე პრობლემებს, განსაკუთრებით განიხილება ქვეყნის რესურსთათვისების ავ-კარგიანობა და ბუნებათსარგებლობასთნ დაკავშირებული საფრთხეები, გადმოცემულია გარემოს დაცვის პრაქტიკული ღირებულების რეკომენდაციები.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: ივნ 26, 2023
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 268
 • ნახვები: 1284
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)